Tab akoestisch paneel

Goede akoestiek in (woon)kamers en kantoren zorgt voor een optimaal geluid. Een ‘hard’ interieur heeft een lange nagalm en wekt irritatie en vermoeidheid op bij de mensen die in zo’n ruimte wonen of werken en zich verstaanbaar moeten maken. Een aangename akoestische omgeving vermindert stress en dit komt de concentratie ten goede. De Akoestische panelen helpen hierbij en creëren een prettige (werk)omgeving. Meer informatie over onze posters op akoestisch paneel.